«Бухгалтерия хисоботи + 1c дастури» курслари

Узаро укитиш тизими, амалиет машкларига купрок вакт ажратишга имконият берилади. Кичик ва урта бзнесдаги бухгалтерлик мутахасисликка шунгиб укитиш. Хисоботни бирламчи хужжатлардан бошлаб, балансгача киритиш. Укитиш жараенида соликлар ва мажбурий туловлар дастурини хисоблаш киритилган, ва якка тартибдаги, кичик ва урта бизнесдаги махсус тизими ургатилади.
Бизнинг курсларни битиргач, сиз мустаккил бухгалтер (хисобчи) булиб корхона ва фирмаларда ишлай оласиз, соликка тортиш тизимини ва соликларни уз вактида тулаб ва хисоботларни киласиз.

УКИТИШ ДАСТУРИ

 • Бухгалтерия хисоботи асослари
  • Бухгалтерия хисоботи тарихи. Бухгалтерия хисоботи усуллари, принциплари ва функциялари
 • Даромадлар ва харажатлар
  • Актив ва пассив, хисоблар ва коидалар
  • Дебет ва кредит, бухгалтерия утказмалари
  • Оборот кайдномаси
 • Корхона хсоботи
  • Бухгалтерия хисоботи субъектлари ва объектлари, бизнес режа
  • Ягона хисоб режалари, бхмс – 21
  • Бошлангич ва жорий баланс
  • Хужжатлаштириш ва ашевий руйхат
 • Корхона бухгалтерия хисоботини ташкиллаштириш
  • Пул маблагларини хисоби
  • Ходимлар хисоботи ва мехнатга хак тулаш хсоби
  • Асосий воситаларнинг хисоби, нма ва тмз
  • Ишлаб чикариш махсулотини таннархи хсоботи
  • Давр харажатлари хсоби
  • Тайер махсулот, товарлар ва уланинг сотилишини хисобга олиш
  • Бухгалтерия баланси
  • Молиявий натижалар
 • Корхоналар, ташкилот ва фирмалардан ундириладиган соликларни хисоблаш
  • Фойда солигини хисоблаш
  • Ккс (ндс) хсоблаш
 • 1с-8.3 бухгалтерия дастурини электрон версиясни ургатиш

УКИТИШ ЖАРАЕНИ КУРСИГА КИРИТИЛГАН

 • Укувчида алохида компьютер
 • Китоблар, ягона хисоб режаси, солик буйича китоблар
 • Барча таркатувчи материаллар, укувчида колади
 • Дарсларга ноутбуклар шарт эмас

УКИТИШ КУРСЛАРНИ ВАКТИ ВА МУДДАТИ

 • Укитиш вакти 2,5 ой
 • Даслар хавтада 3 кун 1,5 соат
 • Дарслар гурухларда ва якка тартибда утказиладио

ДАРСЛАРНИ СОАТЛАР ВА КУНЛАР ТАРТИБИ

 • ДУШАНБА, ЧОРШАНБА ВА ЖУМА
  • 9:00 – 11:00 (гурухда)
  • 11:00 – 13:00 (гурухда)
  • 13:00 – 14:00 (якка тартибда)
  • 14:30 – 15:30 (якка тартибда)
  • 15:30 – 16:30 (якка тартибда)
  • 16:30 – 18:30 (гурухда)
  • 18:30 – 20:30 (гурухда)
 • СЕЙШАНБА, ПАЙШАНБА ВА ШАНБА
  • 16:30 – 18:30 (гурухда)
  • 18:30 – 20:30 (гурухда)

Узнать расписание

 

Узнать о наличии мест

 

Оплатить через Payme

УКУТУВЧИ

КАРАХОДЖАЕВ ЗАКИРЖОН АБДУСАИДОВИЧ
Амалиетда ишловчи бухгалтер, 35 йил умумий стаж, иктисодий олий маълумот, CAP/CIP сертфикатлаш курсларини битирган, ООО «MONOLIT SINTEZ» корхонасида бош хисобчи лавозимида фаолият юритган, ООО “KRYSTAL GROUP” фирмасда бош бухгалтер булиб ишлаган, педагоглик штажи 25 йил, педагоглик фаолиятини ТАДИ да бошлаган, хозирги пайтда “УСПЕХ” укув мрказида фаолиятини давом этмокда.

БИЗАРНИНГ КУРСЛАРНИНГ АВЗАЛКЛАРИ

  • Амалиетчи профессионал укутувчилар;
  • Курсларни тугатгач намунали дипломлар рус ва нглиз тилида берилади;
  • 100% сифатли укитиш жараени;
  • Иш жойларига тавсия бериш.доустройству

МАСЛАҲАТ ВА ЁЗУВ

(+998 71) 235-58-14

(+998 97) 007-58-14

Телеграм


СЎРОВ ҚОЛДИРИНГ

Биз қайта қўнғироқ қиламиз ва маслаҳатлашамиз.

План не заполнен

Преподаватель